Industrial Heat Pumps

 

Wasprocessen

In de industrie komen veel was processen voor. Veelal zijn dit processen waarbij warm water, eventueel gemengd met een reinigingsmiddel, wordt versproeid over het te wassen product. De wasinstallaties zijn meestal voorzien van luchtafzuiging om te voorkomen dat damp door de in- en uitlaat van van de waslijn en de overige openingen van de waslijn ontsnapt naar de omgeving. In onderstaand figuur is een wasinstallatie schematisch weergegeven. Het water in de wasinstallatie wordt verpompt over een warmtewisselaar en wordt verwarmd door middel van een gasgestookte CV-ketel. Het warme water wordt door middel van een sproeipomp op druk gebracht en over het product versproeid. Hierbij verdampt een deel van het water in de lucht, maar het merendeel van het waswater loopt terug in de watertank. Door de luchtafzuiging op de wasinstallatie wordt vochtige warme lucht afgezogen en wordt de luchtdruk in de waslijn onder de omgevingsdruk gehouden.

Industriele wasinstallatie met conventionele verwarming

De afgezogen vochtige lucht bevat veel energie. Met behulp van een warmtepomp is het mogelijk om de energie in deze afzuiglucht te benutten voor het verwarmen van het waswater. Een wasinstallatie met warmepomp is in onderstaand figuur schematisch weergegeven. Hierbij wordt de verdamper (koude kant) van de warmtepomp in het luchtafzuigkanaal geplaatst. In de verdamper wordt de vochtige lucht afgekoeld tot onder het dauwpunt. De warmte die hierbij vrijkomt wordt door de warmtepomp opgewaardeerd tot een hoger temperatuurniveau. In de condenser (warme kant van de warmtepomp) wordt deze warmte afgestaan aan het verwarmingssysteem van de wasinstallatie. De CV-ketel blijft behouden als naverwarmer. Er zal immers niet voldoende restwarmte in de afzuiglucht beschikbaar zijn om de volledige wasinstallatie van warmte te voorzien. Het is ook mogelijk om met de condensor direct het waswater te verwarmen, maar bij een waslijn met meerdere wassecties is het eenvoudiger om het centrale verwarmingssysteem te verwarmen.

Industriele wasmachine met warmtepomp

Om een hoog rendement met de warmtepomp te behalen is het van belang dat de afgezogen lucht een hoge relatieve vochtigheid heeft. Dit kan gerealiseerd worden door de hoeveelheid afgezogen lucht te regelen op basis van de relatieve vochtigheid van de uitlaatlucht of op basis van de onderdruk in de wasinstallatie.

De warmtevraag van een waslijn is afhankelijk van diverse factoren. De voornaamste zijn:

  • In- en uitgaande temperatuur van het te wassen product
  • Hoeveelheid vocht dat wordt verdampt en afgevoerd
  • Warmteverliezen door oppervlak van de wasinstallatie

Afhankelijk van de grootte van elk van deze posten kan bepaald worden of het mogelijk is om de wasinstallatie volledig met een warmtepomp te verwarmen. Meestal zal een aanvullende (bestaande) verwarming noodzakelijk zijn om aan de resterende warmtebehoefte te voldoen.

Lees meer