Industrial Heat Pumps

 

Hybride warmtepomp

Hybride warmtepompen, ook wel compressie resorptie warmtepompen genoemd, zijn systemen waarin technologieën van een absorptie en een compressie warmtepomp gecombineerd zijn. De warmtepomp maakt gebruik van een mengsel van bijvoorbeeld NH3 en water. Bij deze warmtepompen treedt een glijdend temperatuurtraject op bij warmteafgifte en opname door verandering van samenstelling van het mengsel ten gevolge van absorptie en desorptie, wat tot een verhoging ven de energie efficiency kan leiden.

De hybride warmtepomp bevat de volgende hoofdcomponenten:
hybrid heat pump NL

  1. Desorber, hierin wordt de restwarmte opgenomen door het mengsel
  2. Afscheider, hierin worden ammoniak en water gescheiden
  3. Pomp, deze brengt het water op een hoge druk
  4. Compressor, deze comprimeert het ammoniak tot een hoge druk
  5. Absorber, hierin wordt warmte afgegeven die nuttig kan worden gebruikt
  6. Expansieorgaan, hierin wordt het mengsel in druk verlaagd

Het toepassen van een groot temperatuurtraject bij de desorber en absorber is gunstig voor de compressieverhouding in de warmtepomp. Een gelijke temperatuurlift wordt met lange temperatuurtrajecten gerealiseerd door een lagere compressieverhouding dan bij conventionele mechanische compressiemachines en kan dus een hogere COP opleveren. Om een voldoende grote temperatuurtrajecten te creëren zal de afmeting van de absorber en desorber groter (en duurder) worden. Dus voor maximale efficiency moeten de temperatuurtrajecten van de warme en de koude stroom goed afgestemd worden op de trajecten in de warmtepomp. Door het gebruik van condenserende of verdampende media verslechtert de COP drastisch.

Voordelen hybride warmtepomp:

  • De te bereiken condensor temperatuur is hoger dan bij conventionele compressiemachines. Dit komt doordat de verzadigingsdruk van het koudemiddel mengsel veel lager is dan bij alleen een gas zoals bij conventionele machines.
  • Er is een grote temperatuurlift mogelijk met een hoge COP. Dit hangt samen met het bovenstaande.

Nadelen hybride warmtepomp:

  • De hybride warmtepomp is technisch gecompliceerd en daardoor ook duur.
  • Er zijn een beperkt aantal fabrikanten van hybride wamtepompen.

Lees meer