Industrial Heat Pumps

 

Warmtepomp op frietdroger

Bij een producent van friet is in de zomer van 2012 een warmtepomp geïnstalleerd die een groot deel van de frietdroger van warmte gaat voorzien. Het betreft een banddroger die op maximaal 70°C draait. Deze innovatie van De Kleijn Energy Consulting is de eerste die in de praktijk is gerealiseerd en gaat een besparing van 70 % realiseren op het energiegebruik van de droger.

Werkingsprincipe
Bij traditionele drogers bestaat het droogprincipe vaak uit twee delen. Tijdens de eerste stap wordt buitenlucht aangezogen die vervolgens wordt verwarmd. Tijdens het tweede deel van het droogproces neemt de warme lucht in de droger het vocht op en wordt vervolgens naar buiten geblazen. Met een warmtepomp wordt een groot gedeelte van de proceslucht gerecirculeerd. Deze lucht wordt met de verdamper van de warmtepomp ontvochtigd door deze te koelen tot onder het dauwpunt. De warmte uit de verdamper wordt met een compressor in druk en temperatuur verhoogd, waarna de energie in de condensor weer wordt afgegeven aan de proceslucht, die hiermee verwarmd wordt. Naast de forse energiebesparing ontstaat een constanter droogproces, dat minder bëinvloed wordt door de buitenluchtcondities. Dit komt de kwaliteit van de friet ten goede.

WarmtepompdrogerTechniek
De warmtepomp werkt met ammoniak als koudemiddel. Naast het feit dat dit een natuurlijk koudemiddel is, kan met dit koudemiddel de hoogste efficiency worden gehaald. Bovendien is de voedingsmiddelenindustrie bekend met de toepassing van dit koudemiddel.

Er zijn twee zuigercompressoren toegepast, één Grasso 45HP en één Grasso 65 HP. Deze zuigercompressoren hebben een traploze capaciteitsregeling. De COP is afhankelijk van de drogercondities en varieert tussen 5 en 8.

De warmtepompdroger is ontworpen als pompsysteem. In de machinekamer bevinden zich de compressoren, afscheider en pompen. De verdampers zijn op het dak geïnstalleerd en verbinden het kanaalwerk voor uitlaatlucht en inlaatlucht met elkaar. De condensors zijn in de droger geïnstalleerd.

Economische haalbaarheid
De warmtepomp is ontworpen om 1.500 kg vocht per uur te condenseren. Als er ook daadwerkelijk zoveel gedroogd wordt, dan zal er op jaarbasis ca. 800.000 Nm³ aardgas bespaard worden en is de installatie binnen 4 jaar terugverdiend. Het project bij de frietdroger heeft nog kortere terugverdientijd omdat deze een financiële input heeft gekregen uit het SBIR programma van Agentschap NL.

Lees meer