Industrial Heat Pumps

 

Gaswarmtepomp voor koelen en verwarmen

Voor de firma Lesscher te Hengelo (onderdeel van de Odin Groep) heeft Reduses uit Nijkerk een gasmotor warmtepomp geïnstalleerd waarmee een datacenter wordt gekoeld en een kantoorgebouw wordt verwarmd.

Koeling datacentrumDatacentrum
In het datacentrum komt een continue stroom aan warmte vrij. Deze warmte moet worden weggekoeld om het datacentrum op de gewenste temperatuur te houden. Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van een watercircuit met een aanvoertemperatuur van 18 °C en een retourtemperatuur van 25 °C. Deze warmtestroom dient als warmtebron voor de gasmotorwarmtepomp. De warmte die niet door de warmtepomp wordt gebruikt, wordt door conventionele koelmachines weggekoeld. Door gebruik van de restwarmte uit het datacentrum in de warmtepomp wordt bespaard op het energieverbruik van de conventionele koelmachines.

Verwarming kantoorgebouwKantoor
Het kantoorgebouw is voorzien van een verwarmingssysteem dat kan functioneren bij een aanvoertemperatuur van 55 °C en een retourtemperatuur van 40 °C. De gasmotor warmtepomp waardeert de restwarmte uit het datacentrum (25/18°C) op tot de gewenste temperatuur van 55 °C. Het verwarmingssysteem wordt opgewarmd door middel van verschillende warmtebronnen in de gasmotorwarmtepomp. De voornaamste warmtebron is de condensorwarmte van de warmtepomp. Daarnaast wordt de motorkoeling van de gasmotor en de warmte in de rookgassen nuttig gebruikt. Gasgestookte CV-ketels dienen als back-up voorziening en zorgen tevens extra capaciteit op zeer koude dagen.

BesparingTotaaloverzicht
Door inzet van de gasmotorwarmtepomp van Reduses wordt jaarlijks 50.000 Nm3 aardgas en 160.000 kWh elektriciteit bespaard. Dit komt neer op een totale reductie van 183 ton CO2 per jaar. De installatie levert een jaarlijkse besparing van 40.000 euro op de exploitatiekosten en heeft een terugverdientijd korter dan drie jaar.

Het is mogelijk om met de gasmotorwarmtepomp van Reduses te koelen op lagere temperaturen (6/12°C) en te verwarmen op hogere temperaturen (70/50°C). Tevens is het mogelijk om de gasmotorwarmtepomp toe te passen in combinatie met een WKO-systeem. In dit project is echter gekozen voor grotere afgiftesystemen voor koeling en verwarming zodat de benodigde koude en warmte efficient kan worden opgewekt.

Aandachtspunt bij het toepassen van een gasmotor warmtepomp is de hogere aanschafkosten en hogere onderhoudskosten ten opzichte van een elektrische warmtepomp.

Lees meer