Industrial Heat Pumps

 

Add-on warmtepomp bij Sportiom

Bij Sportiom is een add-on warmtepomp geïnstalleerd. Met deze warmtepomp wordt de energie die uit de ijsbaan onttrokken wordt voor het handhaven van de ijsvloer, doorgegeven aan een subtropisch zwemparadijs. Dit is vanaf juni 2012 mogelijk geworden door een samenwerking tussen Sportiom, gemeente Den Bosch en GEA Grenco. Deze warmtepomp gaat de afvalwarmte van de koelinstallatie van de schaatsbaan nuttig gebruiken door deze in temperatuur te verhogen en beschikbaar te stellen aan de verwarmingsinstallatie van het subtropisch zwemparadijs.

Oude situatie

Add-on warmtepomp Sportiom oude situatie:In de oude situatie werd de warmte voor het zwemparadijs geleverd door een zogenaamde warmte-kracht installatie (WKK). Hierbij werd elektriciteit opgewekt voor de installaties binnen het Sportiom, o.a. voor de verlichting, maar ook voor de koelinstallatie. Om het gasverbruik van de WKK optimaal te benutten, werd naast elektriciteit ook warmte geleverd voor de verwarmingsinstallatie van het zwembad. Als de twee WKK installaties niet voldoende warmte konden leveren, dan konden nog een tweetal gasketels bijgeschakeld worden. Om ijs op de schaatsbaan te kunnen verzorgen, moet er warmte aan de schaatsbaan onttrokken worden. Dit gebeurd met een elektrisch aangedreven koelinstallatie. De warmte die uit de schaatsbaan onttrokken wordt, wordt vervolgens aan de buitenlucht afgegeven en gaat daarmee verloren.

Nieuwe situatie

Add-on warmtepomp Sportiom nieuwe situatie:
In juni 2012 is, zoals schematisch hiernaast weergegeven, een warmtepomp bovenop de koelinstallatie geplaatst. Hierdoor wordt de warmte die de koelinstallatie aan de schaatsbaan onttrokken heeft, opgewaardeerd van ca. 25°C naar ca. 71°C. Met deze warmte wordt het water van de verwarmingsinstallatie van het zwembad voorverwarmd naar 71°C. Op deze manier stroomt de warmte uit de koelinstallatie niet meer weg naar de buitenlucht, maar wordt deze nuttig gebruikt in het zwembad. Met de warmtepomp is het mogelijk om warmte op te wekken met een rendement van zo’n 560%, waar een gasketel maximaal 100% haalt.

Machinekamer bij Sportiom

Kenmerken

De add-on warmtepomp bij Sportiom heeft de volgende kenmerken:

  • Verwarmingscapaciteit : 590 kW bij 71 °C water
  • Verwarmings COP : 5,6
  • Gasbesparing : ca. € 100.000,-
  • Vermindering CO2 uitstoot : 500.000 kg/j
  • Terugverdientijd : ca. 4 jaar

Bron: Gea Grenco

Lees meer