Industrial Heat Pumps

 

Warmtepompen in de EIA-regeling 2013

28-01-2013

Net zoals voorgaande jaren komen ook dit jaar warmtepompen in aanmerking voor een EIA-subsidie. Met de EIA-regeling (Energie Investerings Aftrek) is het mogelijk om 41,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, waardoor een netto voordeel van ongeveer 10% op de investering te behalen is.

Er worden echter wel rendementseisen aan de warmtepomp gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de warmtebron (ingaande temperatuur van de verdamper) en het warmtevragende proces (uitgaande temperatuur van de condensor). Voor een elektrisch aangedreven warmtepomp die voor de verwarming van processen wordt ingezet, geldt de volgende minimale rendements-eis:

De COP wordt bepaald door de verwarmingscapaciteit in vollast te delen door het elektrisch opgenomen vermogen in vollast. Onder het elektrisch vermogen vallen naast de compressor(en) alle componenten die dienstbaar zijn aan de warmtepomp.

Bekijk hier de volledige EIA-lijst.

Meer nieuwsberichten