Industrial Heat Pumps

 

Stoom opwekken met een warmtepomp

23-09-2013
Bron: www.energyconsulting.nl

De Kleijn Energy Consulting gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren dat zich richt op het opwaarderen van restwarmte tot lage druk stoom. In de industrie is veel restwarmte beschikbaar, maar vaak is deze van een te lage temperatuur om direct in te zetten. De warmtepomp biedt hierin een oplossing. Warmtepompen tot een temperatuur van circa 90°C zijn beschikbaar op de markt. Voor hogere temperaturen zijn er technieken beschikbaar, maar deze bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase.

Onderzoek
In het haalbaarheidsonderzoek gaat De Kleijn enerzijds onderzoeken welke toepassingen er mogelijk zijn voor stoomopwekking met warmtepompen en anderzijds hoever de technische ontwikkelingen op het gebied van hoge temperatuur warmtepompen momenteel zijn. Doel is om tot één of meerdere concrete en haalbare toepassingen te komen waarbij in een volgende fase samen met een warmtepompleverancier een prototype kan worden gebouwd. Indien uw bedrijf hier interesse in heeft, vernemen we dat graag.
Stoom opwekken met een warmtepomp

Topsectoren
Het haalbaarheidsonderzoek naar stoomopwekking met warmtepompen wordt gedeeltelijk gefinancierd door de overheid in het kader van het topsectoren beleid. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld en zijn doelstellingen vastgesteld. Om de doelstellingen te bereiken is geld beschikbaar voor onder andere haalbaarheidsstudies en R&D projecten. Het haalbaarheidsonderzoek van De Kleijn wordt uitgevoerd binnen het thema Energiebesparing Industrie in de topsector Energie.

Warmtepomp geen doel maar een middel
De Kleijn steekt veel energie in het vergroten van de bekendheid van warmtepompen en als resultaat hiervan krijgen we regelmatig te horen “Wij willen ook een warmtepomp”. Echter, het toepassen van een warmtepomp moet nooit een doel op zich zijn. Voor elk bedrijf geldt dat men eerst dient te kijken naar het reduceren van de warmtevraag en het toepassen van directe warmte-uitwisseling. Zodra alle warmtestromen zijn gesloten en er nog steeds een warmtevraag overblijft, dan kan men naar de toepassing van warmtepompen gaan kijken.

Meer nieuwsberichten