Industrial Heat Pumps

 

Power-to-heat als goedkope energieopslag

11-06-2015
Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl

De Duitse vereniging voor Elektrotechniek presenteert de kansen voor duurzaam opgewekte stroom in de markt voor warmtelevering. Stroom is volgens het instituut goed in te zetten om gebouwen te verwarmen.

Een onderzoek van de Duitse vereniging voor Elektrotechniek (VDE) vergelijkt de kansen van batterijopslag en Power-tot-heat. Bij power-to-heat wordt er warmte geproduceerd met tijdelijke overschotten aan hernieuwbare elektriciteit. Dit vervangt aardgas of andere fossiele bronnen bij het verwarmen van huizen en kantoren.

Volgens de VDE zijn elektrische boilers en warmtepompen net als accusystemen zeer goed in staat om stroomoverschotten snel op te vangen en zo de spanning op het elektriciteitsnet stabiel te houden. De geproduceerde warmte is direct te gebruiken of op te slaan in warmtebuffers.

Goedkoop of efficiënt

Warmtepompen leveren vooral efficiënt warmte uit stroom. Omdat ze warmte uit de bodem of de buitenlucht ‘lenen’ en opwaarderen, kan een warmtepomp met 1 kilowatt stroom tot wel 4 kilowatt warmte maken.

Aan de andere kant zijn simpele elektrische boilers goedkoop en eenvoudig te installeren. Deze boilers lijken technisch nog het meest op grote waterkokers. Ze hebben niet de efficiëntie van een warmtepomp, maar kunnen met de goedkope stroomoverschotten wel zeer voordelig warmte produceren.

Belangrijk voor de inzet van beide systemen is een tariefstructuur die het gebruik van elektriciteitsoverschotten aanmoedigt. De positieve impact van accusystemen, warmtepompen en boilers op de stabiliteit van het elektriciteitsnet is het grootst als ze zijn aangesloten op laag- of middenspanningsnetten.

Meer nieuwsberichten