Industrial Heat Pumps

 

Geen toekomst voor HFK's

18-02-2013
Bron: Energyconsulting.nl

Europees voorstel voor nieuwe ronde uitfaseringen koudemiddelen
Na de uitfasering van de CFK's (2001) en de HCFK's (2015) richt de Europese unie zich nu op de koude middelen met een hoog Global Warming Potential (GWP). Voor huishoudelijke en kleinere commerciële installaties en voor mobiele units wordt voorgesteld om in een aantal stappen koudemiddelen met een GWP>150 te verbieden. Voor industriële installaties ligt er een voorstel om installaties met een koudemiddel inhoud van 5 ton CO2 equivalent en een GWP>2.500 na 2020 te verbieden. In de praktijk komt dit neer op een verbod voor koelinstallaties met een inhoud van meer dan enkele kilo's koudemiddel zoals R404 en R507.

Global Warming Potential
De GWP geeft de impact op het broeikaseffect bij lekkage van het koudemiddel weer. De GWP is gerelateerd aan de impact van CO2 op het broeikaseffect. Voor CO2 geldt per definitie GWP=1. Bijvoorbeeld R507 heeft een GWP van 3.300. Dit houdt in dat de lekkage van 1kg R507 overeenkomt met een lekkage van 3.300 kg CO2. De tabel geeft een overzicht van de GWP voor enkele veelvoorkomende koudemiddelen. Alle HFK’s in dit overzicht voldoen niet aan de eis van GWP.

tabel_gwp

Grote impact op huidige bedrijfsvoering
Ondanks dat de voorstellen uitgaan van een verbod vanaf 2020, is de impact voor de huidige bedrijfsvoering groot. Met name voor vriestoepassingen hebben veel bedrijven de afgelopen jaren gekozen om hun R22 installaties te vervangen door een nieuwe R507 installatie. Met de huidige voorstellen mogen deze installaties na 2020 niet meer worden bijgevuld. Nog steeds staan veel bedrijven voor de uitfasering van R22. Door de nieuwe ontwikkelingen wordt de keuze steeds beperkter.

Natuurlijke koudemiddelen of retrofitten
De verwachting is dat op den duur alleen nog maar natuurlijke koudemiddelen mogen worden toegepast. Op het eerste oog lijkt op dit moment de keuze voor een natuurlijk koudemiddel dan ook de beste, waarbij gedacht moet worden aan NH3 installaties voor de grotere vermogens en propaan in combinatie met een koude drager voor kleinere vermogens. Installaties met natuurlijke koudemiddelen vragen echter om een forse investering welke veel bedrijven op dit moment niet kunnen of willen doen. Door de nieuwe ontwikkelingen is de bouw van een goedkopere HFK installatie echter niet aan te raden. Als enige alternatief blijft dan over om de bestaande installatie te retrofitten en de ontwikkelingen rondom uit uitfaseren van koudemiddelen af te wachten. Deze optie is een stuk goedkoper, maar kan als nadeel hebben dat de capaciteit van de installatie vermindert en dat het energieverbruik toeneemt.

Niet het eindpunt
Het betreft nog een voorstel, dus bij de verdere uitwerking kunnen er nog aanpassingen gedaan worden aan bijvoorbeeld het moment van implementeren of de GWP grenzen. De verwachting is echter wel dat ook deze voorstellen niet het eindpunt zijn. In de loop der jaren zal de wet- en regelgeving voor de koudemiddelen nog verder worden aangescherpt.

Klik hier voor de officiële tekst van het Europees voorstel.

Meer nieuwsberichten