Industrial Heat Pumps

 

Energieprijzen in het voordeel van warmtepompen

30-01-2013

Een warmtepomp wordt vaak ingezet met als doel om restwarmte te benutten en zodoende fossiele brandstoffen zoals aardgas te besparen. Een warmtepomp verbruikt echter wel elektrische energie om de restwarmtestroom tot een nuttig temperatuurniveau op te waarderen. Voor de economische haalbaarheid van warmtepompen is de verhouding tussen de elektriciteitprijs en de gasprijs daarom van groot belang.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de energieprijzen in de afgelopen jaren. Om elektriciteit en aardgas met elkaar te kunnen vergelijken zijn de prijzen weergegeven per Gigajoule energie, waarbij een kuub aardgas 0,03165 GJ energie bevat en een kiloWattuur elektriciteit 0,0036 GJ energie bevat. Naast de over het algemeen stijgende trend is in deze grafiek te zien dat elektriciteit per eenheid energie duurder is dan aardgas. Dit is ook logisch te verklaren, omdat de elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, waarbij het opwekkingsrendement vaak lager dan 50% is.

Ontwikkeling energieprijzen in Nederland

Voor de economische haalbaarheid van de warmtepomp is de verhouding tussen elektriciteit en aardgas interessant. Onderstaande figuur geeft deze verhouding weer. Op basis van deze verhouding kan worden bepaald welke minimale COP benodigd is, waarbij een warmtepomp een financieel voordeel oplevert ten opzichte van direct gasgestookte verwarming. In de grafiek valt op dat deze verhouding rond 2000 flink is gedaald, waardoor warmtepompen economisch veel aantrekkelijker zijn geworden. Een warmtepomp heeft immers baat bij een hoge aardgasprijs (meestal wordt aardgas bespaard door inzet van een warmtepomp) en een lage elektriciteitprijs (een warmtepomp verbruikt elektrische energie). WKK's (warmtekrachkoppelingen) zijn daarentegen door de dalende verhouding veel minder interessant geworden, omdat zij aardgas verbranden om elektriciteit op te wekken. Voor WKK's is het economisch aantrekkelijk als de gasprijs relatief laag is en de elektriciteitprijs relatief hoog is.

Ontwikkeling prijsverhouding elektriciteit en aardgas

We kunnen dus stellen dat de ontwikkeling van de energieprijzen van grote invloed is op de inzet van warmtepompen in de industrie. Met de huidige prijsverhoudingen levert een warmtepomp al een financieel voordeel op zodra een COP van 2,0 of hoger wordt behaald. Als in de toekomst de gasprijs harder gaat stijgen dan de elektriciteitsprijs, dan zullen warmtepompen nog sneller economisch aantrekkelijk zijn. Dit is een realistisch scenario, aangezien steeds meer moeite moet worden gedaan om fossiele brandstoffen uit onze aardbodem te winnen en het aanbod van elektriciteit de vraag overstijgt door inzet van windmolens en zonnepanelen.

Meer nieuwsberichten