Industrial Heat Pumps

 

Effluent verwarmt nieuwbouwwijk Delft

11-03-2013
Bron: Waterforum.net

Soms komt een aantal factoren samen waardoor iets moois ontstaat: vlakbij een woonwijk in Delft ligt een afvalwaterzuiveringsinstallatie en er is ruimte voor een warmtestation. In combinatie met een dosis investeringslef van energiebedrijf Eneco, vormt dit de basis voor een hypermodern warmtestation bij het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Sinds eind 2012 levert dit station warmte aan circa 500 woonhuizen in de wijk Harnaschpolder. Uiteindelijk kunnen 1400 woningen worden aangesloten. Het is voor het eerst dat in Nederland op deze schaal warmtepomptechnologie in combinatie met afvalwater wordt ingezet.

Het warmtebedrijf Eneco-Delft nam het initiatief. “Wij wilden graag ervaring opdoen met deze techniek”, zegt projectleider Martin Kiep. Het project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services gerealiseerd. Er werd een Warmtebedrijf opgericht, waarin gemeenten Delft en Midden-Delfland, Eneco en lokale corrporaties zich verenigden. Onderdeel van de deal was dat de awzi het effluent gratis beschikbaar stelde. Eneco ontwierp en bekostigde het warmtestation en het stadsverwarmingsnetwerk. Met trots demonstreren de partners gezamenlijk het compacte, glinsterend groen en bruine gebouw naast de A4. Even verderop is het complex van de awzi Harnaschpolder te zien.

Ammoniak
Het warmtepompsysteem werkt als volgt: vanuit een bezinkbak (er zijn er in totaal 16) van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) wordt gezuiverd afvalwater, met een gemiddelde temperatuur van 20 graden, via buizen naar het warmtestation gepompt. Het debiet van deze pomp is 200 m3 per uur. In het warmtestation bevindt zich de warmtepomp: het effluent wordt langs warmtewisselaars gevoerd, die zijn gevuld met ammoniak. De warmte van het gezuiverde afvalwater brengt de ammoniak met weinig moeite naar hoge temperaturen. Zuigercompressoren voeren de druk en temperatuur verder op. Het gloeiend hete ammoniakgas geeft zijn warmte af aan het transportnet waarin zich het water voor de warmtelevering aan nieuwbouwwijk Harnaschpolder bevindt.

Minimaal 70 graden
Via een pompunit verlaat het water op 75 graden de centrale (een zogeheten laagtemperatuursysteem) om op minimaal 70 graden de woonwijk in te komen. Na gebruik wordt het afgekoelde water teruggevoerd naar het warmtestation, en kan het verwarmingsproces opnieuw starten: zuigercompressoren, condensatoren, leidingen en pompen kunnen oneindig hun opwarmingsdans uitvoeren.

Lees het volledige artikel

Meer nieuwsberichten