Industrial Heat Pumps

 

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp waardeert laagwaardige
restwarmte op tot hoogwaardige warmte.
Het werkingsprincipe is het tegenover-
gestelde van een koelinstallatie...

Lees verder

Industriële toepassingen

Restwarmte uit drogers, koelinstallatie
en afvalwaterstromen kunnen worden
toegepast voor procesverwarming,
verwarming van schoonmaak water...

Lees verder

Praktijkvoorbeelden

Industriële warmtepompen zijn in de praktijk al toegepast voor verwarming van drogers, opwarmen van proceswater en procesverwarming...

Lees verder

Waarom een warmtepomp?

Met een warmtepomp wordt laagwaardige (rest)warmte efficïent opgewaardeerd tot warmte op een hogere temperatuur zodat deze elders nuttig ingezet kan worden. Door de sterke ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen is de techniek nu zover dat deze op brede schaal inzetbaar is. Dit geldt zeker ook voor de industrie waar vaak veel thermische processen plaatsvinden.

Ondanks dat een aantal installaties zijn geinstalleerd, zijn warmtepompen nog niet op grote schaal in de industrie aanwezig. Een gebrek aan bekendheid is mogelijk één van de voornaamste redenen hiervoor. Werkt u in een fabriek met een grote hoeveelheid restwarmte, dan kan het interessant zijn om te kijken naar mogelijkheden om deze restwarmte nuttig in te zetten. Een warmtepomp kan hierbij één oplossing zijn.

Het besparingspotentieel bedraagt in veel gevallen 50-70 % ten opzichte van conventionele installaties. Maar hoe bepaalt u als industrieel ondernemer of er bij u mogelijkheden zijn voor de toepassing van warmtepompen? Waar kunt u terecht als u meer informatie wilt? Deze website geeft antwoord op deze vragen.

warmtepomp